تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تصمیم شورای عالی ترافیک راجع به تردد خودروهای زوج و فرد قابل ابطال نیست.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تصمیم شورای عالی ترافیک راجع به تردد خودروهای زوج و فرد قابل ابطال نیست.

1390/11/18  21:05

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تصمیم شورای عالی ترافیک راجع به تردد خودروهای زوج و فرد قابل ابطال نیست.


به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور موکول شده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 مقرر شده است که «شهرداریها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.»
در تبصره این ماده قانونی تصریح شده است که آیین نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن است، توسط وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نظر به این که آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون مذکور در تاریخ 22/2/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده است و به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه یاد شده، هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور موکول شده است و شورای مذکور به موجب صورت جلسه مورد اعتراض به تکلیف مقرر در آیین نامه عمل کرده است، بنابراین بندهای 1 و 2 از شصت و یکمین صورت جلسه شورای عالی ترافیک کشور در محدوده اختیارات قانونی شورا تنظیم شده است و با قانون به شرحی که ذکر شد، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

 

 


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);