تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - رای شماره ‌٤٦٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حق بیمه اضافه كسر شده، مصداق دریافت مال من‌ غیرحق و قابل استرداد است.

رای شماره ‌٤٦٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حق بیمه اضافه كسر شده، مصداق دریافت مال من‌ غیرحق و قابل استرداد است.

1390/11/25  13:14

هیات عمومی دیوان‌ عدالت اداری اعلام كرد:
حق بیمه اضافه كسر شده، مصداق دریافت مال من‌ غیرحق و قابل استرداد است.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهایی از بخشنامه مدیرعامل وقت سازمان تامین خدمات درمانی كاركنان نیروهای مسلح كه بر اساس آنها حق بیمه اضافه كسر شده غیر قابل استرداد دانسته شده بود ابطال شد.

متن رای شماره ‌٤٦٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح ذیل است: « الف ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٠٢٨٩/٣٠/٨٩ مورخ ‌٤ آذر ‌٨٩ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای ‌٣ و ‌٤ و تبصره بند ‌٤ بخشنامه شماره ‌٤/٠٢/٣٠٢/٢ / م / ح مورخ ‌٢٦/١/١٣٨٠ مدیرعامل وقت سازمان تامین خدمات درمانی كاركنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند ‌١ ماده ‌١٩ و مواد ‌٤١ و ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٤٧٨٥/٣٠/٩٠ مورخ ‌٢٣/٩/١٣٩٠ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه شماره ‌٣٧/٠٢/٣٠٢/٢ / م مورخ ‌١٣/٩/١٣٨٥ مدیرعامل وقت سازمان تامین خدمات درمانی كاركنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیكن به لحاظ اینكه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بیمه كسر و به حساب درآمد صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد ‌٣٠١ و ‌٣٠٣ قانون مدنی كسی كه مالی را من‌غیرحق دریافت كرده است، ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض كه مفید عدم تكلیف صندوق تامین اجتماعی در استرداد كسورات اضافه دریافتی است مغایر قوانین مذكور و ماده ‌٤٩ قانون محاسبات عمومی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یك ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);