تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - قانون تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ایران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور

قانون تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ایران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور

1391/03/28  17:14

نوع مطلب :قوانین و مقررات ،

قانون تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ایران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور

شماره13163 22/3/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده«1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر «قانون تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ایران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره10120/545 2/3/1391
جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ایران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور كه با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علـنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محـترم نگهبان، به پیوسـت ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور انتقال خون ایران به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390» به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور مطابق جدول قانون مذكور و كارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد.
تبصره ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع این قانون به كارمندان سازمان دامپزشكی كشور از محل ردیف درآمدی ماده (14) قانون سازمان دامپزشكی كشور مصوب 24/3/1350 و به كارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور برای سالجاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 6/11/1364 و ماده (98) آیین‌نامه اجرائی آن و نیز صرفه‌جویی‌ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاك مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
مشاغل ضرایب فوق‌العاده خاص
دكتری تخصصی و PHD امتیاز شغل و شاغل * 4
دكتری حرفه‌ای امتیاز شغل و شاغل * 5/3
كارشناس ارشد و كارشناسان مشاغل تخصصی امتیاز شغل و شاغل * 3
كاردان و مراقب زندان امتیاز شغل و شاغل * 5/2
پرسنل اداری شاغل در زندان امتیاز شغل و شاغل * 2
سایر كاركنان مرتبط با زندان و زندانی امتیاز شغل و شاغل * 5/1
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);