تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

1391/03/28  16:15

نوع مطلب :قوانین و مقررات ،

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

شماره45515/ت47457ك 8/3/1391
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت كشور - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بنیاد شهید و امور ایثارگران
وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در جلسه مورخ 7/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 20/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب‌نامه شماره 14277/31960هـ مورخ 9/3/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده2ـ شهرداری‌های سراسر كشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان كار برای ساختمانها و اماكن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری نمایند.
2ـ در بند «ب» ماده (4) پس از عبارت «علایم راهنمایی» عبارت «و هشداردهنده» اضافه می‌شود.
3ـ متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (4) اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره (2) اصلاح می‌شود:
تبصره 1ـ مصادیق علایم هشداردهنده توسط ستاد موضوع ماده (8) تعیین می‌شود. برای یكسان‌سازی نظارت بر شاخصها و استانداردهای مندرج در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی ضروری است تا در برنامه نرم‌افزاری صدور پروانه، چك لیست (سیاهه مقابله) ضوابط معلولین لحاظ گردد. چك لیست (سیاهه مقابله) مذكور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط وزارت كشور به مراجع صدور پروانه ابلاغ می‌شود.
4ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) اضافه می‌شود:
تبصره ـ وزارت صنت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به ستاد ارایه نماید.
5 ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده8 ـ به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگیهای لازم برای مناسب‌سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی كه در این آیین‌نامه به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، با تركیب زیر تشكیل می‌گردد:
1ـ وزیر كشور یا معاون ذی‌ربط (رییس)
2ـ رییس سازمان بهزیستی كشور (دبیر)
3ـ معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
4ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی
5 ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
6 ـ معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
7ـ معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش
8 ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
9ـ معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
10ـ معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
11ـ نماینده تشكلهای غیردولتی ایثارگران
12ـ نماینده شورای هماهنگی تشكلهای غیردولتی معلولان
13ـ رییس شورای عالی استانها
14ـ رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور
تبصره1ـ در مراكز استانها ستاد استانی با ریاست استاندار و با حضور مدیران كل استانی دستگاههای اجرایی موضوع این ماده تشكیل خواهد شد.
تبصره2ـ دستورالعمل چگونگی تشكیل جلسات ستاد (كشوری و استانی) در اولین جلسه ستاد تصویب خواهد شد.
تبصره3ـ ستاد می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب‌نظر حسب مورد اقدام نماید.
6 ـ متن زیر به عنوان ماده (9) اضافه و عنوان ماده (9) قبلی به ماده (10) اصلاح می‌شود:
ماده9ـ وزارت راه و شهرسازی بر حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و حركتی موضوع مصوبه شماره 3200/310 مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تمامی اماكن عمومی نظارت می‌كند و با هماهنگی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی كشور موظف است تمهیدات و اقدامات لازم را برای رفع موانع دسترسی معلولان فراهم نماید.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 1/3/1391 به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);