تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس

قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس

1391/03/28  16:15

نوع مطلب :قوانین و مقررات ،

قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس

شماره13171 22/3/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر «قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره10115/668 2/3/1391
جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس كه با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس
ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (196) آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود:
ماده196ـ براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی كه حداقل یك‌چهارم كل نمایندگان بخواهند درباره یك یا چند وظیفه رئیس‌جمهور سؤال كنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌نماید. هر كمیسیون موظف است حداكثر ظرف یك هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس‌جمهور به آن كمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌كنندگان تشكیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال‌كننده گزارش شود.
پس از یك هفته از طرح سؤال در كمیسیون یا كمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یك‌چهارم كل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال كند. این سؤال یا سؤالات ظرف چهل و هشت ساعت تكثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
تبصره1ـ تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد.
تبصره2ـ پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس‌جمهور، كاهش امضاء‌ها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی‌گردد.
ماده2ـ متن زیر جایگزین ماده (197) آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود:
ماده197ـ رئیس‌جمهور موظف است ظرف یك ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌كنندگان حداكثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداكثر یك ساعت است كه طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یك از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌كنندگان و پاسخهای رئیس‌جمهور مطرح می‌گردد.
تبصره ـ پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یك از سؤالات از نظر قانع‌كننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.
چنانچه اكثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);