تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

1391/03/28  17:21

نوع مطلب :قوانین و مقررات ،

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

شماره13156 2/3/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره10118/593 2/3/1391
جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت كه با عنوان طرح یك فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده1ـ وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر كلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشكیل شده است و به نمایندگی از طرف حكومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی می‌نماید.
ماده2ـ اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23/3/1390 در این قانون معتبر است.
ماده3ـ وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:
الف ـ امور حاكمیتی و سیاستگذاری
1ـ تعیین خط‌مشی‌ها و سیاستهای راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت
2ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط‌مشی‌ها و سیاستهای ابلاغی و نظارت بر حُسن اجرای آنها
3ـ تعیین و بازنگری و نظارت بر حُسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همكاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و صدور گواهینامه‌های لازم
4ـ تدوین رویه‌ها و دستورالعملهای اجرائی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت، با هماهنگی دستگاههای اجرائی و نهادهای ذی‌ربط و نظارت بر اجرای آنها
5 ـ وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حُسن انجام امور اكتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف فرآورده‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی
6 ـ تأمین حفاظت و حراست از منابع، تأسیسات، شبكه‌های خطوط لوله‌، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شركتهای تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاری نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و پدافندی
7ـ تعیین خط‌مشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات نهائی پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخصهای اقتصادی، مزیتهای رقابتی و تكمیل زنجیره ارزش
8 ـ تأیید و اعلام رسمی آمار و اطلاعات میادین و ذخایر نفت و گاز كشور
9ـ تعیین و ابلاغ معیارها، مقررات و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در تجهیزات، فرآیندها و سامانه (سیستم)های مصرف‌كننده انرژی و نظارت بر حُسن اجرای آنها با هماهنگی دستگاههای مربوطه
10ـ سیاستگذاری و مدیریت تقاضای سوخت به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389
ب ـ امور نظارتی
1ـ نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز كشور
2ـ نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی
3ـ نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی
4ـ نظارت بر فرآیند تأمین، توزیع و تنظیم بازار نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز در داخل كشور
5 ـ نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل كشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاریهای این صنایع در خارج از كشور براساس مقررات مربوط
6 ـ اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور
7ـ نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادره در عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت
8 ـ نظارت بر فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی
پ ـ امور اجرائی
1ـ تلفیق برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی شركتهای اصلی تابعه و تطبیق آن با خط‌مشی‌ها و سیاستهای ابلاغی جهت تنظیم برنامه جامع صنعت نفت
2ـ تهیه، تنظیم و انتشار ترازنامه سالانه حاملهای انرژی
3ـ تدوین نظام جامع بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت منابع مالی
4ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص واجد شرایط بخشهای غیردولتی در عملیات پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات
5 ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید از كلیه میادین نفت و گاز كشور
6 ـ شناسایی، آمایش و پیشنهاد مكانهای مناسب برای ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در چهارچوب برنامه‌های آمایش سرزمین و اعمال سیاستهای حمایتی و نظارتی بر فرآیند توسعه و اداره هر یك از این مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز
7ـ تأیید صلاحیت تشكیل انجمنها، تشكلهای تولیدی، تجاری و خدمات مهندسی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور صدور مجوز تشكیل و نظارت بر آنها با رعایت قوانین و مقررات
8 ـ تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی كشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذی‌ربط
9ـ تهیه و تدوین فهرست و ارزیابی صلاحیت سازندگان، پیمانكاران و مشاوران در رشته‌های تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقررات
10ـ تدوین و ابلاغ نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع سازمانی و نظارت بر طراحی و استقرار زیرساختها و سامانه‌های ذی‌ربط در كلیه سطوح فعالیت صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی
11ـ ایجاد ساز و كارهای لازم برای گسترش عرضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی اعم از مصرف داخلی و صادراتی از طریق بورس با رعایت الزامات قانونی و با مشاركت دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط
ت ـ امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی
1ـ تأیید طرحهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تكمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
2ـ ایجاد ساز و كار مؤثر برای جذب منابع مالی موردنیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرحهای توسعه‌ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات
3ـ جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروكربوری با اولویت میادین مشترك از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشاركت با سرمایه‌گذاران و پیمانكاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده
ث ـ امور منابع انسانی، علمی و فناوری
1ـ حفظ و تقویت مراكز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارتهای فنی و كاربردی موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی كشور
2ـ تهیه و انتشار نشریه‌های علمی، فنی و تخصصی داخلی و بین‌المللی به منظور ارتقای سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی برابر قوانین و مقررات
3ـ تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حُسن اجرای آن.
4ـ تدوین نظام جامع كیفیت كالا و خدمات به‌ منظور ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات داخلی و اعمال سیاستهای حمایتی از بومی‌سازی و طراحی و ساخت تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در داخل كشور
5 ـ اتخاذ سیاست‌های حمایتی درمورد شركتها و مؤسسات داخلی حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به‌منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها جهت ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه‌های بین‌المللی و در راستای ارتقای شاخصهای بهره‌وری در اقتصاد ملی
6 ـ تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامه‌ریزی و حمایت از فناوریها و فعالیتهای دانش‌بنیان برای استفاده از فناوریهای پیشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همكاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط
7ـ یكپارچه‌سازی و همسو‌نمودن اولویتهای پژوهشی و فناوری صنعت نفت با سیاستها و برنامه‌های ملی در حوزه علم و فناوری
8 ـ فراهم كردن زیرساختهای نظام پژوهشی و فناوری با تقویت منابع انسانی ماهر و متخصص موردنیاز صنعت نفت با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
9ـ حمایت از توسعه كاربرد فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف و جایگزینی اقتصادی حاملهای انرژی با استفاده از توسعه ظرفیتهای محلی انرژی
ج ـ امور بین‌الملل
1ـ تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی كشور و مشاركت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همكاری دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط در چهارچوب سند ملی راهبرد انرژی كشور و سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران
2ـ برقراری روابط بین‌المللی، مذاكره و انعقاد تفاهمنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دو یا چندجانبه با دولتها و مؤسسات بین‌المللی در زمینه‌های علمی، فنی، صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به نمایندگی از طرف دولت با رعایت قوانین
3ـ عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در كلیه سازمانها، مجامع و كنفرانسهای بین‌المللی ذی‌ربط با رعایت قوانین
ماده4ـ وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شركتهای اصلی تابعه وزارت نفت است.
ماده5 ـ اعضای هیأت مدیره شركتهای اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شركتهای مذكور با حكم وزیر منصوب می‌شوند.
اعضای هـیأت‌مدیره شركتهای اصلی تابعه از بین خود یك نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شركت پیشنهاد می‌نمایند كه با موافقت و حكم وزیر به این سمت منصوب می‌گردد.
ماده6 ـ اساسنامه شركتهای اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ماده7ـ شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده8 ـ بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به‌عنوان دستگاه اجرائی در قانون بودجه سنواتی كل‌كشور درج می‌شود.
ماده9ـ وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار كلان تشكیلاتی خود را تدوین كند و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور برساند.
ماده10ـ نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از كاركنان شركتهای تابعه وزارت نفت كه در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویكرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترك و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است كه بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.
ماده11ـ واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اكتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترك نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین‌نامه معاملات شركت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
تبصره1ـ در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش كار طرف ایرانی موضوع ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 بر عهده وزیر نفت است.
تبصره2ـ ترخیص كالاها و ماشین‌آلات مربوط به طرحهای موضوع این ماده از مبادی گمركی كشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینه‌های گمركی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذی‌حسابی و تأیید وزیرنفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شركتهای اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت می‌شود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است.
ماده12ـ وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.
ماده13ـ وزارت نفت مكلف است به‌منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای كسب‌و‌كار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوكار لازم را با مشاركت شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه‌های بعدی آن به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده14ـ كاركنان وزارت نفت و شركتهای تابعه از نظر بازنشستگی و اموررفاهی تابع صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت می‌باشند كه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.
تبصره1ـ وجوه بازنشستگی و پس‌انداز كاركنان عضو صندوقهای مذكور جزء دارایی‌های وزارت نفت و شركتهای تابعه نمی‌باشد.
تبصره2ـ كـلیه درآمدهای صنـدوقهای مذكور از محل به‌كـارگیری منابع آنها به استثنای كسور بازنشستگی سهم كاركنان و كارفرما، سود سپرده نزد بانكها و وام كاركنان عضو مشمول مالیات قانونی می‌باشد.
ماده15ـ از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت، مصوب 29/3/1359 لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);