تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - تجدیدنظرخواهی كیفری و جهات قانونی آن

تجدیدنظرخواهی كیفری و جهات قانونی آن

1391/06/14  22:16

تجدیدنظرخواهی كیفری و جهات قانونی آن 

آیا می‌دانید؟ 
زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.
 
آیا می‌دانید؟ 
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست. 

آیا می‌دانید؟ 
به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد. 

آیا می‌دانید؟ 
مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌‌كند.
 
آیا می‌دانید؟ 
جهات قانونی درخواست تجدیدنظر: 
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. 
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. 
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. 
د. ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و با مقررات قانونی. 

آیا می‌دانید؟ 
در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: 
الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. 
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. 
ج. دادستان در خصوص جرایمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

آیا می‌دانید؟
آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال. 
ب. جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. 
ج. جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت. 

آیا می‌دانید؟
اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.

آیا می‌دانید؟ 
در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام كرد مکلف به معرفی وی می‌باشید، در صورت عدم معرفی متهم، وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

آیا می‌دانید؟ 
اگر از سوی مرجع قضایی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد ش

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);